Reglement

 

De voorwaarden voor deelname in NL Noodvermogenpool vloeien voort uit de jaarlijkse tenderprocedure van TenneT. De contractafspraken met Tennet zijn hierin vertaald naar praktische spelregels. dit betreft bijvoorbeeld de verdeling van kosten en opbrengsten, de gevolgen van niet-nakoming door u of door anderen, procedures, melding niet-beschikbaarheid, gecoördineerd testen, e.d. Uw deelnameverklaring verwijst naar het reglement.

Het actuele reglement is op aanvraag beschikbaar. Bij belangrijke aanpassingen aan het reglement worden alle deelnemers actief hierover geïnformeerd.

Op 13 juli 2017 is een nieuwe versie van het reglement (V4) verschenen.  Om deze te kunnen inzien kunt u als deelnemer inloggen. Onder de tab "Mijn locaties" staat een link naar het vigerende reglement. U kunt ook contact met ons opnemen via info@nlnvp.nl. Indien u belangstelling toont voor deelname aan de op- of afregelende pool sturen wij u het reglement toe.

Indien u uw inkogcode kwijt bent kunt u bij ons uw inloggegevens opvragen.