Collectief van noodvermogenaanbieders verder onder Franse vlag

Collectief van noodvermogenaanbieders verder onder Franse vlag

AMSTERDAM (Energeia) - Het Franse bedrijf Actility, dat zich bezighoudt met technologie voor de balancering van energievraag en -aanbod, heeft NL Noodvermogenpool overgenomen. NL Noodvermogenpool (NLNVP) is een collectief van aanbieders van noodvermogen.

NLNVP is een bedrijf dat noodstroominstallaties van verschillende partijen bundelt en dat zorgt dat deze gezamenlijk hun noodvermogen ter beschikking kunnen stellen aan Tennet. Klanten van NLNVP zijn bijvoorbeeld ziekenhuizen, datacentra en waterbedrijven. Actility houdt zich bezig met telecom en energie, en is in die laatste sector vooral gespecialiseerd in technologie voor smart grids, vraagsturing en balancering. "Actility wilde graag de Nederlandse markt op, en wij stonden wel open voor een koper die onze leden synergievoordelen zou kunnen bieden", zegt NLNVP-directeur Jeroen Schut.

Door de overname kunnen de klanten van NLNVP mogelijk meer doen met hun installaties. De balanceringsmogelijkheden van hoogspanningsnetbeheerder Tennet zijn onderverdeeld in drie niveaus: primaire reserve, secundaire reserve (of regelvermogen) en als laatste redmiddel noodvermogen. Op elk van deze niveaus sluit Tennet contracten met partijen die op afroep het gewenste vermogen kunnen leveren. Op dit moment is NLNVP alleen actief in de markt voor noodvermogen, maar onder de vlag van Actility zullen de leden mogelijk ook mee kunnen gaan doen in de markten voor primaire reserve en secundaire reserve, verwacht Schut.

Sinds dit jaar is NLNVP ook actief als aanbieder van omgekeerd noodvermogen: productie-installaties die tijdelijk juist minder produceren of (groot-)verbruikers die tijdelijk meer elektriciteit kunnen afnemen. Behalve aan extra productievermogen kan Tennet op sommige momenten -als er veel aanbod is maar weinig stroomverbruik- ook behoefte hebben aan partijen die flexibel zijn in afregelende richting.

© 2017 Energeia. Alle rechten voorbehouden

Geplaatst door: J.S. op 04-10-2017
NL Noodvermogenpool grootste leverancier TenneT bij start afregelend noodvermogen

Het is zover! Vanaf 1 januari beschikt landelijk netbeheerder TenneT naast opregelend noodvermogen, nu ook over afregelend noodvermogen. Eind vorig jaar heeft TenneT voor 2017 de eerste contracten gesloten met partijen in de markt die afregelend noodvermogen kunnen leveren.  TenneT heeft NL Noodvermogenpool geselecteerd als grootste leverancier om  de totale behoefte van 200 MW in te vullen.

 TenneT sluit al jaren contracten met partijen die achtergehouden vermogen kunnen inzetten wanneer de eerst genomen balanceringsmaatregelen niet afdoende zijn om de balans op het hoogspanningsnet te handhaven. Het gaat hierbij om opregelend vermogen waarbij producenten op verzoek van TenneT de elektriciteitsproductie tijdelijk verhogen of grote afnemers die hun vraag tijdelijk verminderen.

Als gevolg van Europese wetgeving bereidt TenneT zich nu ook op eventuele netcalamiteiten voor door afregelend noodvermogen te contracteren. Hierbij betaalt TenneT producenten om tijdelijk minder te produceren en afnemers om meer af te nemen. TenneT contracteert het noodvermogen op halfjaar-  en kwartaalbasis. In totaal heeft TenneT zo’n 200 MW afregelend noodvermogen achter de hand, verdeeld over verschillende partijen. Voor een leverancier van het afregelende noodvermogen geldt een minimale capaciteit van 20 MW en vrijwel continue beschikbaarheid.

NL Noodvermogenpool is al vijf jaar actief als betrouwbare leverancier van TenneT voor opregelend noodvermogen . Daar is dus vanaf 1 januari ook de levering van afregelend noodvermogen bijgekomen.

NL Noodvermogenpool is een samenwerkingsverband van bedrijven die samen noodvermogen leveren aan TenneT en werkt samen met Hellemans Consultancy, het grootste energie adviesbureau van Nederland.  Door de jarenlange ervaring met de opregelende pool en de onbalansmarkt was de expertise in huis om ook voor afregelend noodvermogen een succesvolle pool bijeen te brengen, die voldoet aan de hoge eisen van TenneT voor wat betreft leveringszekerheid, snelheid en beschikbaarheid. De techniek om aan de eisen van TenneT te voldoen is ruimschoots bewezen en zeer betrouwbaar gebleken.

Ook meedoen met de grootste pool van Nederland en uw bedrijfvoering optimaliseren? Ga naar onze website www.nlnvp.nl of stuur een mail naar info@nlnvp.nl.

Geplaatst door: J.Schut op 12-01-2017
Report: Batteries Will Not Be the Future of Grid Balancing in Germany

Power-to-heat and demand-side management are the most cost-effective measures for the country’s grid up to 2030, concludes a government-funded study.

A three-year study of Germany’s energy storage market funded by the government is not likely to favor batteries.

Although the full conclusions won’t be published for a while, a study supported by the Federal Ministry for Economic Affairs and Energy has found that grid-scale and behind-the-meter batteries are insufficient to meet Germany’s energy needs.

That’s according to Christoph Pellinger, the coordinator for the study, called Merit Order for Energy Storage Systems 2030.

Instead, residential and industrial power-to-heat systems, along with demand-side management of industrial and residential energy consumption, are the country’s best options to manage large amounts of renewable energy on the German grid, said Pellinger. The report will also favor vehicle-to-grid technologies as an economic grid-balancing option by 2030.

The study looked at the role of different storage systems on the grid and assessed what system infrastructure would be needed to ensure a reliable energy supply in the next decade and a half. The analysts assume that adoption of renewable energy will continue as part of Germany’s commitment to its energy transition policy, called Energiewende. In fact, they think that projections for renewables in Germany’s generation mix are on the conservative side -- predicting that renewables will account for 60 percent of energy in 2025 and 85 percent in 2035.

An executive summary from the study is due to be published late this month or early next. Pellinger said the study will emphasize the potential for power-to-heat and demand response as the best ways to manage the grid. However, he concedes that regulatory reforms will be needed in order to give them the opportunity to grow.

The report will likely play down the importance of battery storage.

“I can think of lithium-ion battery storage for primary frequency control; however, the market is rather small, with less than 600 megawatts in Germany and 3,000 megawatts in Europe. So far we do not see batteries on the grid scale for load-shifting purposes in Germany,” said Pellinger.

He is also cautious about the role of residential storage. “Batteries for residential storage might have an impact, but they are even less economically viable than most analysts think. Home storage units often consume a surprising amount of electricity themselves in standby mode, and this is rarely taken into account,” he said, citing a figure of between 20 and 70 watts, published in a recent German-language article.

However, these conclusions are not without their critics.

“It’s notoriously difficult to make predictions in this field, as the technology and prices are changing so rapidly,” said Philip Hiersemenzel, a spokesperson for the German energy storage company Younicos.

Professor Volker Quaschning of the Berlin University of Applied Sciences said he actually foresees a “strong role” for batteries at the grid level. And despite some current problems, he believes the residential storage industry is seeing prices fall at a promising rate.

Hiersemenzel criticized the emphasis on power-to-heat systems, saying that the researchers were giving too much credit to “old solutions” with little room for economic improvement.

Quaschning agreed with Pellinger’s assertion that a large fleet of electric vehicles could be useful for storing cheap excess energy. However, he stressed that the 3 million to 4 million EVs needed on Germany’s roads to enable meaningful vehicle-to-grid storage are not a given, even by 2030.

Hiersemenzel also has his doubts about using EVs to help balance the German grid. “The investigation has certainly asked the right questions -- but whether it has provided the correct answers remains to be seen,” he said

 

Greentech Media

by Mike Stone
April 26, 2016

Geplaatst door: J. Schut op 28-04-2016
Tennet ziet ruime belangstelling decentraal reservevermogen

ARNHEM (Energeia) - Zeventien partijen hebben aan landelijk netbeheerder Tennet gemeld dat ze geïnteresseerd zijn in het leveren van primair reserververmogen. Tennet gaat nu kijken met welke verschillende technieken pilots kunnen worden uitgevoerd.

Primair reservevermogen (ook wel Frequency Containment Reserve -FCR genoemd) is vermogen dat Tennet kan benutten om te voorkomen dat frequentieverstoringen het hoogspanningsnet ontregelen. Dit vermogen wordt geleverd door energieproducenten, en moet binnen dertig seconden beschikbaar zijn. Tot nu toe koopt Tennet dit (via wekelijkse veilingen) in bij centrale producenten, maar de transmissienetbeheerder wil onderzoeken of decentraal opwekvermogen hier ook een rol bij kan spelen. Daarom vroeg het partijen die daar interesse voor hebben, zich te melden.

Op die oproep zijn zeventien reacties binnengekomen, laat Tennet-woordvoerder Jeroen Brouwers weten, en dat aantal ervaart het bedrijf volgens hem als "erg positief". Het gaat volgens Brouwers om aanmeldingen van "uiteenlopende partijen", wiens beschikbaar vermogen varieert van "100 kW tot enkele megawatten". Het soort vermogen is "divers, maar er zijn ook overlappen tussen technologieë", aldus de woordvoerder.

Tennet wil het liefste met verschillende technologieën pilots uitvoeren. Brouwers: "Het doel van dit pilotproject is inzicht te krijgen tegen welke problemen partijen aanlopen voor het leveren van FCR." Pilots moeten helpen "om op deze manier verschillende barrières te onderzoeken en mogelijke oplossingsrichtingen te inventariseren, die in de toekomst toepasbaar kunnen zijn voor andere marktpartijen." Het pilotproject borduurt voort op een samenwerking die Tennet is aangegaan met elektrisch-rijdendienstverlener The New Motion, om auto-accu's in te zetten voor primair reservevermogen.

Zware frequentieverstoringen kunnen er toe leiden dat het net automatisch afschakelt, of dat er zich in het ergste geval black outs voordoen. In Europees verband hebben transmissienetbeheerders per jaar afgesproken hoeveel primair reservevermogen zij elk achter de hand moeten hebben om frequentieverstoringen in het Europese hoogspanningsnet te stabiliseren. In Nederland moet Tennet meestal rond de 100 MW aan primair reservevermogen paraat hebben.

© 2016 Energeia. Alle rechten voorbehouden.

Geplaatst door: J.Schut op 25-03-2016
Aantal en duur stroomstoringen stijgt

 

 DEN HAAG (Energeia) - De gezamenlijke netbeheerders hebben de historisch lage stroomstoringscijfers van 2014 niet kunnen evenaren. Het was met name de grote stroomstoring in Noord-Holland en Flevoland waardoor de gemiddelde uitvalduur vorig jaar steeg van 20 naar bijna 33 minuten. Ook het aantal onderbrekingen nam toe, zo blijkt uit cijfers van Netbeheer Nederland.

Een technisch defect aan het hoogspanningsstation van Tennet in Diemen veroorzaakte op 27 maart de grootste stroomuitval ooit in Nederland. Naast een miljoen huishoudens werd onder meer het vlieg- en treinverkeer door de storing getroffen. Die onderbreking werkt flink door in de cijfers over 2015. Het gemiddeld aantal storingsminuten per huishouden lag daardoor bijna 65% hoger dan een jaar eerder. Ten opzichte van het vijfjaarlijkse gemiddelde gaat het om een stijging van 29%.

Ook was er sprake van een lichte stijging van het aantal stroomstoringen. In 2015 zijn er op het laagspanningsnet 16.932 onderbrekingen geregistreerd ten opzichte van 16.228 een jaar eerder. De voornaamste oorzaak is nog altijd graafschade, hoewel het aandeel hiervan in de storingen wel daalt; volgens Netbeheer Nederland is er sprake van "structurele gezamenlijke aandacht van alle partijen" voor dit probleem. Op het midden- en hoogspanningsnet daalde het aantal onderbrekingen licht.

Voor gas was er wel sprake van een afname van het gemiddelde aantal storingsminuten; daar waar het in 2014 nog ging om 3,14 minuten was dat vorig jaar 2,15. De belangrijkste verklaring hiervoor is dat het cijfer van 2014 sterk werd beïnvloed door een grote gasstoring in Apeldoorn; in mei van dat jaar zaten 1.300 huishoudens een tijdlang zonder gas. Wat betreft het aantal onderbrekingen is eveneens een daling waar te nemen: van 52.036 tot 50.431.

© 2016 Energeia. Alle rechten voorbehouden.

Geplaatst door: J.Schut op 04-03-2016
Tennet zet batterij in voor Duits netbeheer
 

ARNHEM/BAYREUTH (Energeia) - Transmissienetbeheerder Tennet zal in Duitsland een 3 MW batterijopslag inzetten voor het leveren van primair regelvermogen. Het gaat om een vorige week in gebruik genomen opslag van Statkraft.

Tennet heeft verschillende vormen, door stroomproducenten beschikbaar gesteld, vermogen achter de hand dat de netbeheerder in kan zetten om het evenwicht en de kwaliteit op het net te bewaken. Tennet kan regel- en reservevermogen en noodvermogen inzetten om het evenwicht tussen stroomvraag en -aanbod te handhaven of herstellen, en primair regel- en reservevermogen benutten om frequentieverstoringen te stabiliseren. Tot nu toe werd dit vermogen geleverd vanuit conventioneel productievermogen, maar Tennet kijkt zowel in Nederland als Duitsland naar andere opties.

In Duitsland is nu een 3 MW-batterij van Statkraft door Tennet goedgekeurd om mee te doen aan het leveren van  primair regelvermogen. Het is de eerste batterij in het Duitse Tennet-gebied die aan het leveren van dit soort vermogen mee mag doen. De batterij staat opgesteld bij een waterkrachtcentrale in het Duitse Dörverden, en bestaat uit drie eenheden van elk 1 MW. De Statkraft-batterij biedt zogenaamd negatief regelvermogen wat betekent dat deze dus ingezet kan worden om af te regelen.

De diverse 'achtervang-vermogens' die Tennet kan inzetten verschillen van elkaar qua snelheid waarmee het beschikbaar moet zijn, de hoeveelheid MW die minimaal beschikbaar moet zijn, en de duur dat dit vermogen moet kunnen worden geleverd. Voor primair regelvermogen geldt dat er minimaal 1 MW beschikbaar moet zijn, dus daar voldoet de Stakraft-batterij ruimschoots aan.

Tennet noemt de inzet van batterijopslag een manier om duurzame energie in het net te integreren. Tennet onderzoekt op dit moment in Nederland of decentrale opwek- en opslageenheden, die daar nu nog niet voor in aanmerking komen, mee kunnen doen aan het leveren van primair reservevermogen. Als eerste stap daarin wordt met elektrisch-rijdendienstverlener The New Motion bekeken of de accu's van elektrische auto's zich daarvoor lenen.

Het Amerikaanse bedrijf AES heeft recent in Vlissingen een 20 MW-opslag (10 MW opregel- en 10 MW afregelvermogen) neergezet, waarmee het mee mag doen aan levering van vermogen voor de primaire reserve. Deze opslag bestaat uit gestapelde accu's. AES wil deze activiteiten in Nederland uitbreiden.

© 2016 Energeia. Alle rechten voorbehouden.

Geplaatst door: J. Schut op 03-03-2016
Tennet kan verder met omgekeerd noodvermogen

(Ilse Kleijne, Den Haag, Energeia, 9 december 2015)

Aanpassing systeemcode
Tennet heeft een aanpassing van de Systeemcode Elektriciteit op zak die de weg verder vrijmaakt om omgekeerd noodvermogen te contracteren. Met die aanpassing kan Tennet namelijk de kosten die het maakt voor deze vorm van noodvermogen in rekening brengen bij onbalans veroorzakende partijen.
Tennet beschikt al over de mogelijkheid om stroomproducenten hun productie tijdelijk te laten verhogen of (grote) afnemers hun afname te laten verminderen als dat nodig is voor de balanshandhaving. De netbeheerder heeft met dergelijke partijen contracten voor de beschikbaarheid van dit zogenoemde 'opregelend noodvermogen' afgesloten. Tennet wil ook contracten kunnen sluiten voor omgekeerd oftewel afregelend noodvermogen, waarbij Tennet producenten dan betaalt om juist minder te produceren en afnemers om juist meer af te nemen.
Hiervoor was een aanpassing van de Systeemcode Elektriciteit nodig. Toezichthouder ACM gaat met de benodigde aanpassing akkoord, via een verkorte procedure waar Netbeheer Nederland namens Tennet om had gevraagd, zo blijkt uit een deze week gepubliceerd ACM-besluit. Dat betekent niet dat deze nieuwe vorm van noodvermogen meteen ingezet kan worden. Tennet moet eerst een tender opzetten waar marktpartijen aan mee kunnen doen. Bovendien heeft de netbeheerder zelf tijd nodig om systemen hier op voor te bereiden, zo gaf de netbeheerder in het najaar al aan.
Tennet-woordvoerder Johanna Breuning laat weten dat Tennet eerst nog de bezwaartermijn van zes weken moet afwachten die staat voor dit ACM-besluit, maar daarna "zo snel mogelijk zal starten met de tender, om partijen zoveel mogelijk tijd te bieden voor implementatie".

Kosten in onbalansprijzen
Als er onbalans op het net ontstaat, mag Tennet de kosten die het maakt voor het herstel ervan neerleggen bij de onbalans veroorzakende partij. Dat gebeurt via onbalansprijzen, een prijs voor de ingekochte energie die Tennet nodig had om de balans te herstellen, en die doorgaans boven APX-niveau ligt. De nu gerealiseerde aanpassing van de Systeemcode zorgt ervoor dat deze energiekosten van afregelend vermogen mogen worden doorberekend in de onbalansprijzen, en Tennet zo dus deze rekening van omgekeerd noodvermogen kan neerleggen bij onbalans veroorzakende marktpartijen.
De contractkosten die Tennet maakt voor noodvermogen, dus voor het beschikbaar houden van vermogen dat als noodvermogen kan worden ingezet, verdient Tennet niet terug via onbalansprijzen maar via gereguleerde transporttarieven.
De wens om ook omgekeerd noodvermogen te kunnen contracten, volgt uit een Europese verplichting voor transmissienetbeheerders om voorbereid te zijn op grootschalige uitval van verbruik of uitval van de grootste exporterende verbinding, wat in Nederland de Britned-interconnector (1.000 MW) is. Nu beschikte de Britnedkabel sinds de ingebruikname in 2011 nog niet over de volledige aansluitcapaciteit, omdat er sprake was van congestie in het hoogspanningsnet in het Maasvlaktegebied (waar de interconnector aantakt). Die congestieproblemen bestaan inmiddels niet meer, de Britned kan over de volledige capaciteit beschikken en daarom moet Tennet voorbereid zijn op een aangepaste omvang van export-uitval.
Het klassieke, opregelende noodvermogen contracteerde Tennet toe nu toe op jaarlijkse basis, maar gaat dit voor komend jaar ook deels op kwartaalbasis doen, in de hoop op gunstige prijsvorming. Tennet heeft dit jaar tot nu toe 38 keer deze vorm van noodvermogen ingezet volgens telling van Energeia. De toenemende inzet van noodvermogen leidt er toe dat de onbalansprijzen die Tennet rekent aan marktpartijen, vaker hoger uitpakken, aldus de ACM. Door meer noodvermogencontracten te sluiten, nemen de kosten toe die Tennet via tarieven terug verdiend moeten worden.

© 2015 Energeia. Alle rechten voorbehouden.

Geplaatst door: M. Schaareman op 10-12-2015
Tennet contracteert noodvermogen per kwartaal: minder risico, lagere prijs

(Wouter Hylkema, Energeia, 20 november 2015)

Tennet heeft donderdag de aanvraag voor 175 MW aan noodvermogen voor het eerste kwartaal in de markt gezet. Het is de eerste keer dat noodvermogen op kwartaalbasis wordt aanbesteed. De landelijk netbeheerder hoopt dat dit de risicopremie drukt, en dus tot een lagere prijs leidt.
Tennet heeft om de balans op het hoogspanningsnet te waarborgen steeds vaker noodvermogen nodig. Tot nu toe werd dit vermogen via een jaarlijkse tender gecontracteerd. Dit jaar kiest Tennet ervoor om de helft van de benodigde 350 MW via een jaarcontract aan te besteden, en de andere 175 MW via kwartaalcontracten te verkrijgen.
Idee van deze aanpak is dat het voor partijen risicovoller is om aan een jaarcontract te voldoen dan aan een kwartaalcontract. Door inschrijving op kwartaalbasis mogelijk te maken, verlaagt Tennet dus het risico voor de leverende partij. In de woorden van woordvoerder Johanna Breuning: "De geëiste beschikbaarheid is 100%, dat is voor een korte periode makkelijker dan voor een lange." Ook kan de kortere biedingsperiode leiden tot een groter aanbod, volgens Breuning "doordat partijen die het opgestelde vermogen niet het gehele jaar aan kunnen bieden (bijvoorbeeld omdat ze het zelf nodig hebben), nu een aanbod kunnen doen voor een of meerdere kwartalen".

Geplaatst door: M. Schaareman op 07-12-2015
Harde wind leidt tot dagelijks Duits noodvermogen

(Wouter Hylkema, Energeia)

De harde wind van de laatste twee weken heeft met name in Duitsland de netbeheerders voor de nodige uitdagingen geplaatst. De vier Duitse transmissienetbeheerders (50Hertz, Amprion, Tennet en TransnetBW) hebben daarom in samenspraak met toezichthouder Bundesnetzagentur sinds 9 november het winter-noodvermogen ingesteld -noodvermogen dat alleen voor de winterperiode gecontracteerd is. Er is 7.500 MW gecontracteerd, en sinds de instelling van het winter-noodvermogen hebben de vier netbeheerder dagelijks tussen de 200 en 2.200 MW daarvan daadwerkelijk moeten inzetten. Woensdag werd een record-invoeding van windstroom gemeten, toen van het 42 GW aan opgesteld windvermogen maar liefst 32,7 GW beschikbaar was.
Idee is dat dit leidt tot een lagere prijs. In september voerde Tennet hetzelfde systeemdoor voor het regelvermogen, wat een indicatie kan geven of inderdaad lagere prijzen worden gerealiseerd. Volgens Breuning zijn daar zeker aanwijzigingen voor: "De prijzen die we gecontracteerd hebben voor regelvermogen liggen voor het eerste kwartaal een heel stuk lager dan voor de jaarovereenkomsten. De gemiddelde prijs in 2015 is (afgerond) EUR 120.000 per MW per jaar, terwijl we nu [geëxtrapoleerd] voor het eerste kwartaal van 2016 op een gemiddeld (jaar- en kwartaalcontracten samen) prijsniveau zitten van iets meer dan EUR 97.000 per MW per jaar."
Dat klinkt dus succesvol, maar Tennet houdt wel een slag om de arm. Breuning: "In dat opzicht lijkt de opzet geslaagd, maar het is wellicht wat voorbarig dat toe te schrijven aan de stap naar kwartaalcontracten. We weten immers nog niet wat de prijzen in volgende kwartalen doen. Daarnaast is prijsdaling een trend die al enkele jaren geldt.

Geplaatst door: M. Schaareman op 07-12-2015
Noodvermogenpool ruikt nieuwe kansen

Noodvermogenpool ruikt nieuwe kansen bij omgekeerd noodvermogen

2 maart 2015

DEN DOLDER (Energeia) - Veel bedrijven met een noodstroomvoorziening, zoals ziekenhuizen,
datacentra en waterbedrijven, nemen sinds een paar jaar deel aan de NL Noodvermogenpool: een
pool van noodaggregaten die landelijk netbeheerder Tennet kan inschakelen om de balans op het
hoogspanningsnet te bewaren. Nu Tennet zoekt naar een nieuwe vorm van noodvermogen, is de
Noodvermogenpool op zoek naar nieuwe deelnemers in andere marktsegmenten.

Download hier het hele artikel van energeia

Geplaatst door: Frans Hoogzaad op 05-03-2015
Noodvermogen Afregelend

TenneT gaat als landelijk netbeheerder binnenkort op de Nederlandse markt een aanbesteding starten voor “afregelend noodvermogen”.  Dit is een nieuwe vorm van noodvermogen.
Individueel aanbieden van dit afregelend noodvermogen is meestal niet mogelijk, omdat er door TenneT een hoge aanbieddrempel en beschikbaarheidsgraad wordt gehanteerd.  In poolverband kan dat wel, mits u aan een aantal voorwaarden voldoet. Indien uw bedrijf over een afregelbare warmte-kracht-installatie beschikt kan dit voor u tot een hoge opbrengst leiden, tegen geringe kosten.

NL Noodvermogenpool heeft haar naam gevestigd als leverancier van noodvermogen en bestaat inmiddels vier jaar. Wij leveren TenneT ook in 2015 in poolverband opregelend noodvermogen. Onze pool is inmiddels uitgegroeid tot de grootste leverancier van noodvermogen in poolverband voor TenneT.
De pool voor afregelend noodvermogen wordt hieraan toegevoegd.
Beide pools maken gebruik van een zeer professioneel en betrouwbaar aanstuursysteem, waarmee de installatie kan worden aangestuurd. 
De nieuwe pool heeft als naam “NVPA” (Noodvermogenpool Afregelend) en moet in de loop van 2015 operationeel worden, zodat wij tijdig klaar zijn voor deelname aan de tender bij TenneT.
Inmiddels hebben zich al diverse deelnemers bij ons aangemeld.

Op 27 oktober 2014 heeft NL Noodvermogenpool een grote druk bezochte informatiebijeenkomst georganiseerd. Ook TenneT heeft daar een presentatie gegeven. In de bijeenkomst zijn de details en aandachtspunten van NVPA toegelicht. De respons was zeer positief. Daarna hebben wij nog diverse branchegerichte informatie bijeenkomsten gehouden. Binnenkort staan er meer bijeenkomsten op de planning. Op 30 januari a.s. organiseert VEMW samen met TenneT een informatiebijeenkomst over het afregelend noodvermogen, waarbij ook NL Noodvermogenpool aanwezig zal zijn.

U kunt deelnemen indien uw organisatie aan de volgende beschrijving voldoet:

 
 1. U heeft een gasturbine en/ of stoomturbine, samen > 500 kW.
 2. De bedrijfstijd hiervan bedraagt minimaal 8000 uur per jaar.
 3. Één of meer generatoren draaien grotendeels stabiel.
 4. Deze turbine (-s) kunt u binnen 10 minuten geheel of gedeeltelijk onbelast bedrijven, gedurende minimaal 1 uur en maximaal 4 uur.

Neem voor meer informatie contact met ons op via e-mailadres info@nlnvp.nl, of bel met
030-6912790. De heren Frans Hoogzaad en Maarten Schaareman staan u graag te woord.

 

Klik hier voor een artikel van Energeia over dit onderwerp.

Geplaatst door: Frans Hoogzaad op 08-01-2015
NL Noodvermogenpool introduceert vernieuwde versie website

Met trots presenteren wij de vernieuwde versie van onze website NL NVP.nl

U vindt hier informatie over het begrip noodvermogen en alles wat daarmee samenhangt, zoals:

 
 • Wat is NL Noodvermogenpool?
 • Hoe werkt het?
 • Voordelen van deelname?
 • Hoe kun je deelnemen?
 • Een overzicht van de huidige deelnemers
 • Veelgestelde vragen
 • Nieuwspagina
 • Contactpagina

Daarnaast is er een pagina “Mijn NL NVP”. Deelnemers krijgen de komende weken een e-mail met daarin een eigen inlogcode en password. Hiermee kunnen zij inloggen op een voor hen gecreëerde eigen omgeving, waarin zij, mits aanwezig, in een aparte mappenstructuur de relevante gegevens over deelname aan de pool, met een indeling naar locatie, kunnen terugvinden, zoals:

 
 • Deelnameverklaring
 • Excelsheet met locatie gegevens
 • Informatie over afroepen
 • Financiele informatie

Het is de bedoeling dat wij dit de komende weken voor de deelnemers gaan inrichten en uitrollen.

 

Frans Hoogzaad 

Manager

NL Noodvermogenpool 

Geplaatst door: Frans Hoogzaad op 10-07-2014