Klankbordgroep

 

Om het draagvlak onder de deelnemers van de NL Noodvermogenpool te vergroten zijn deelnemers welkom om deel te nemen in de klankbordgroep. Deze groep kan samen met NL Noodvermogenpool het reglement waar nodig bijstellen aan de hand van praktijkervaringen en verantwoording vragen van kosten en opbrengsten, naast de reguliere accountantscontrole van de poolrekening. De klankbordgroep denkt ook mee over strategische onderwerpen. Hoewel de klankbordgroep geen formele zeggenschap heeft zorgt zij er wel voor dat NL Noodvermogenpool maximaal rekening houdt met de wensen van de deelnemers. .