Hoe werkt het?

 

Vele kleintjes maken één grote. Door de som van vele individuele, relatief kleine noodvermogens ontstaat één groot noodvermogen t.b.v. TenneT. Momenteel bestaat de pool uit diverse bedrijven.

De opregelende pool heeft een omvang van (momenteel) circa 60 MW en omvat met name ziekenhuizen, waterleidingbedrijven en datacentra. Deze pool is groeiende.

De afregelende pool heeft een omvang van circa 120 MW en omvat met name biovergistingsinstallaties, private netwerken met eigen energievoorziening, volcontinubedrijven met WKK, met name in de papier- en kartonindustrie, en afvalenergiecentrales.

Bedrijven kunnen zich aansluiten en gebruik maken van de pool-voordelen. TenneT accepteert minimaal 20 MW beschikbaar gesteld vermogen, met vrijwel volledige beschikbaarheid. Alleen in poolverband is dit doorgaans haalbaar.

NL Noodvermogenpool is als poolaggregator aanspreekpunt voor TenneT. De poolaggregator organiseert alles, inclusief de centrale aansturing en de comptabele meting. De aansturing is volledig geautomatiseerd. De poolaggregator verdeelt ook de opbrengsten onder de deelnemers.
De voordelen van deelname aan de pool zijn evident. De spelregels zijn vastgelegd in het reglement en de klankbordgroep is een goede manier om de doelstellingen en de transparantie te bewaken.