Wat is NL Noodvermogenpool?
 

NL Noodvermogenpool is een samenwerkingsverband van bedrijven die samen noodvermogen leveren aan TenneT. Een noodvermogenpool heeft één beheerder, die een leveringscontract afsluit met met TenneT en voor TenneT het centrale aanspreekpunt is. Intern regelt de beheerder alles in poolverband. TenneT zet het noodvermogen in ultieme noodsituaties in om de balans op het landelijk transportnet te redden. Voor deze reddingsacties kan TenneT t.b.v. het balansherstel behoefte hebben aan zowel extra (opregelend) vermogen als minder (afregelend) vermogen. 

NL Noodvermogenpool beheert om deze reden twee noodvermogenpools: de "opregelende" pool en de "afregelende" pool. De opregelende pool moet op afroep vermogen opregelen, ofwel extra opwekken. De afregelende pool moet op afroep juist - continue - opwekking verminderen. 

De pooldeelnemers ontvangen een ruime vergoeding voor het incidenteel beschikbaar stellen van hun energievoorziening c.q. noodstroomvoorziening. Iedere pooldeelnemer behoudt de volledige beschikking over zijn eigen energievoorziening, en het bedrijfsproces wordt niet gestoord. De eenmalige kosten verdienen zich doorgaans binnen een paar maanden terug en de variabele kosten als gevolg van een afroep worden vergoed. Er zijn geen risico’s aan verbonden.

De opregelende pool van NL Noodvermogenpool is in 2011 in overleg met landelijk netbeheerder TenneT opgericht. In 2015 is de afregelende pool hieraan toegevoegd. De pool helpt TenneT bij haar wettelijke taak om de betrouwbaarheid van het landelijk elektriciteitsnet te garanderen. De pooldeelnemers vervullen dus ook een goede, maatschappelijke functie. Het ondernemingsdoel is een optimaal resultaat voor de pooldeelnemers te bereiken, binnen realistische, economische randvoorwaarden.

NL Noodvermogenpool werkt geheel zelfstandig en is gebaseerd op het samenwerkingscontract met TenneT.

 

 

 

Onze partners: